Arbetssätt

Vi har ett varierat och processinriktat arbetssätt som innehåller;


  • koppling mellan teori och praktik

  • tydliga modeller som går att kommunicera på alla nivåer

  • analysinstrument

  • dialog

  • utrymme för problemdiskussioner

  • att titta på sig själv med kritiska ögon

  • att få återkoppling från omgivningen

  • övning för färdighet.

a