Tillsammans åstadkommer vi förändring och utveckling

Affärsidé
Utifrån en beteendevetenskaplig grund stödjer vi chefer och ledningsgrupper i förändrings- och utvecklingsarbete.

Inriktning
Vi är process- och utvecklingskonsulter och inriktar oss på att ge stöd inom organisations- och ledarutveckling.

Utgångspunkt
Vi grundar våra insatser på välbeprövade metoder och koncept, men då vi är av uppfattningen att ingen organisation är den andra lik, presenterar vi inga färdiga universallösningar. Istället skräddarsyr vi varje insats innehåll, fokus och omfattning till era specifika behov. Det är så vi tillsammans når det uppsatta målet.

Vår grundsyn är att lösningen finns hos uppdragsgivaren och att vårt uppdrag därför är att genom vår kompetens, våra verktyg och tillsammans med uppdragsgivaren processa fram den bästa lösningen. Det är uppdragsgivaren själv som måste fullfölja förändringen, men givetvis finns vi hela tiden med som stöd i processen.

Vi är också av den uppfattningen att det är nödvändigt med en bred förankring för förändringsprocesser i en organisation. Erfarenhetsmässigt vet vi att det bästa resultatet uppnås när alla i en organisation på olika sätt är delaktiga i processen.

Arbetet byggs upp med hjälp av de fyra byggstenarna;


  • Vetenskaplig grund
  • Process
  • Action learning
  • Självkännedom

Vilken typ av organisationer arbetar vi med?
Vi vänder oss till organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Typiska uppdraggivare är medelstora och stora företag och mindre till medelstora kommuner.

Snabba fakta om MSP


  • grundat 1986
  • inriktade på att stödja ledare och ledningsgrupper i deras förändrings- och utvecklingsarbete
  • baserade i Göteborg, men arbetar över hela landet.

a