Organisationsutveckling

Hur står det egentligen till i din organisation? Är effektiviteten och arbetsklimatet på topp? Är organisationens delar på väg mot samma håll?

Organisationsutveckling innefattar insatser på olika nivåer för att förbättra företagets eller organisationens arbetsmiljö, så att uppställda mål lättare kan nås.

Organisationen – dess roll och resurser
Efter att ha tydliggjort den arena, de sammanhang och den omvärld i vilken organisationen verkar kan arbetet med att formulera visioner, ta fram och sätta upp mål för organisationen och hur olika delar av organisationen ska bistå för att uppnå målen. En del i detta är att ge dig som chef stöd i din roll att tillvarata de resurser som finns i organisationen och inspirera, entusiasmera och leda dessa för att uppnå och säkerställa varaktiga resultat. Resultat organisationen ska ha nytta av framöver.

Kort sagt; vi analyserar, processar och stödjer förändringsarbete.

a